Doradztwo – Wdrożenie – Zmiana

Komunikacja
w inwestycjach

Otoczenie stawia inwestorom coraz większe wymogi w obszarze komunikacji. Dziś o przyszłości inwestycji decydują lokalne społeczności, stowarzyszenia, urzędnicy, dziennikarze i politycy. W FORWARD PR potrafimy prowadzić inwestycje z poszanowaniem interesów i praw wszystkich zaangażowanych stron. Opracowujemy i wdrażamy programy konsultacji społecznych. Przygotowujemy i prowadzimy dyskusje oraz debaty publiczne. Wspieramy przebieg procedur planistycznych na wszystkich etapach: od uchwał intencyjnych do głosowań. Pomagamy budować korzystne relacje z dziennikarzami oraz innymi grupami opiniotwórczymi. Szkolimy zespoły terenowe odpowiedzialne za prowadzenie rozmów na obszarach objętych inwestycją. Dzięki zaplanowanej i rozłożonej w czasie komunikacji zwiększamy szansę na realizację projektów w założonym czasie i budżecie.

Wartość inwestycji, które obsługujemy komunikacyjnie od początku 2013 roku przekroczyła dwa miliardy złotych.

Komunikacja
w kryzysie

Wspieramy klientów w sytuacjach szczególnie trudnych. W warunkach zagrożenia ich reputacji, w momencie, gdy niespodziewanie zmieniają się warunki, w których prowadzą działalność oferujemy obiektywną, zewnętrzną, wolną od emocji ocenę sytuacji. Pomagamy określić priorytety, a następnie zaplanować działania komunikacyjne. Przygotowujemy klientów do wystąpień publicznych, a także do kontaktów z dziennikarzami. Pracujemy nad określeniem najważniejszych treści dbając, żeby były jasne i poprawnie sformułowane. Jednak, przede wszystkim stawiamy na profilaktykę. Wyodrębniamy obszary działalności firmy szczególnie podatne na kryzys. Tworzymy procedury na wypadek jego wystąpienia. Wspieramy pracowników w ich przećwiczeniu i wdrożeniu, aż do momentu kiedy realizowane są płynnie i bezbłędnie.

Nasi konsultanci doradzali w projektach kryzysowych dla branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej, medycznej, transportowej, energetycznej, doradzali w sytuacjach fuzji, restrukturyzacji, a także likwidacji przedsiębiorstw.

Komunikacja
wewnętrzna

Pracownik jest jednym z najważniejszych interesariuszy organizacji, ma wpływ na jej efektywność, ale również to, jak postrzegana jest na zewnątrz przez partnerów biznesowych oraz potencjalnych pracowników. W FORWARD PR zwracamy uwagę, żeby organizacja słuchała i potrafiła uwzględnić potrzeby tych, którzy na co dzień odpowiadają za jej sukces. Dlatego pracę zaczynamy od audytu komunikacji wewnętrznej. Projektujemy działania adekwatne, które pomagają budować zaangażowanie, motywację i lojalność, w efekcie podnosząc wartość firmy. W ścisłej współpracy z ekspertami HR poszukujemy metod na wspieranie innowacyjności i kreatywności. Promujemy dobre praktyki, udrażniamy kanały komunikacji pomiędzy różnymi szczeblami organizacji.

Nasi konsultanci wspierali firmy w warunkach fuzji, przejęć i restrukturyzacji, doradzali międzynarodowym koncernom przy projektowaniu i wdrażaniu wolontariatu pracowniczego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Do zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu podchodzimy pragmatycznie. Nie ulegamy chwilowym modom. Jesteśmy przekonani, że działania CSR (corporate social responsibility) powinny być integralnym elementem długofalowej strategii przedsiębiorstwa i służyć w równym stopniu otoczeniu firmy, jak i jej samej. Uważamy, że firmy i organizacje powinny dzielić się tym, co jest w nich najbardziej wyjątkowe i wartościowe. Dlatego wspólnie z klientami poszukujemy wiedzy i umiejętności, którymi mogą, z obustronną korzyścią, podzielić się z otoczeniem.

Nasi konsultanci opracowywali i skutecznie wdrożyli programy społecznej odpowiedzialności biznesu dla wielu międzynarodowych i polskich organizacji. Niejednokrotnie byli też uhonorowani międzynarodowymi nagrodami w dziedzinie PR i CSR.

Szkolenia i programy rozwojowe

Dzielimy się wiedzą i umiejętnościami. Tworzymy i realizujemy szkolenia, ale również rozłożone w czasie projekty rozwojowe. Szkolimy managerów, pracowników działów komunikacji, a także przedstawicieli firm, którzy reprezentują je w kontaktach z lokalnymi społecznościami.

Naszą pracę zaczynamy od szczegółowej analizy potrzeb szkoleniowych. Następnie proponujemy rozwiązania uwzględniające specyfikę branży, wyzwania i trudności przed jakimi stają pracownicy. Pracujemy metodami aktywnymi, dbamy o stworzenie warunków, w których uczestnicy mogą uczyć się i doświadczać sytuacji, którym będą stawiać czoła w rzeczywistości.

W zespole FORWARD PR pracują osoby z profesjonalnym przygotowaniem trenerskim. Nasi konsultanci prowadzili zajęcia i warsztaty public relations. Budowali zespoły odpowiedzialne za współpracę z dziennikarzami. Przygotowywali do pracy z lokalnymi społecznościami.

Nasi klienci

Informacją o klientach, dla których pracujemy chętnie dzielimy się z potencjalnymi klientami. Dlatego, jeśli rozważacie Państwo współpracę z nami, w każdej chwili możemy dostarczyć szereg referencji od rodzimych i międzynarodowych firm, które obsługujemy.

Pracujemy dla przedsiębiorstw z branży budowlanej, energetycznej, projektowej, obsługujemy samorządy zawodowe. Dzięki zgromadzonemu w firmie potencjałowi i doświadczeniu pracowników rozwijamy się i stale poszerzamy portfel klientów.

"...all business in a democratic society begins with public permission and exists by public approval."

[w demokratycznym społeczeństwie każdy rodzaj działalności biznesowej zaczyna się od zgody i akceptacji otoczenia.]

Edward Bernays

Poznaj nasz zespół

Jacek Miciński

Właściciel, dyrektor zarządzający

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze dużych inwestycji infrastrukturalnych. W szczególności z sektora elektroenergetycznego. Pełnił i pełni funkcje rzecznika prasowego największych przedsięwzięć z tego obszaru realizowanych w Polsce. Prowadzi konsultacje społeczne z najbardziej wymagającymi interesariuszami. Projektuje strategie komunikacyjne dla inwestycji o złożonym otoczeniu społeczno – instytucjonalnym. Doradza przy wdrożeniach nowych przedsięwzięć biznesowych. Odpowiada za  zarządzanie kryzysowe. Pełni funkcję reprezentanta klientów w ich kontaktach z mediami. Dzięki bogatemu doświadczeniu w relacjach z samorządem i administracją publiczną dba o public affairs obsługiwanych podmiotów, budując trwałe relacje z pożądanymi instytucjami. Specjalista w dziedzinie mediacji i negocjacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w komunikacji i PR. Wykładowca w akademii im. Leona Koźmińskiego i w warszawskiej SWPS. Absolwent psychologii i kulturoznawstwa.

Marek Rudnicki

Wicedyrektor, trener

Odpowiada za koordynację komunikacji dla inwestycji infrastrukturalnych. Jako doradca, konsultant i rzecznik prasowy wspiera kluczowe przedsięwzięcia elektroenergetyczne dla północnej Polski. Dzięki swojej pracy buduje zrozumienie i przychylność dla działalności klientów Agencji w terenie.
Jest uznanym specjalistą w zakresie realizacji konsultacji społecznych. Rozwija trwałe i pozytywne relacje z różnymi grupami interesariuszy. Odpowiada za poprawne kontakty ze społecznościami lokalnymi, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Specjalista w obszarze mediacji i negocjacji. Reprezentuje klientów w kontaktach z mediami. Dzięki doświadczeniu i zdolnościom analitycznym czuwa nad przygotowanie analiz i strategii komunikacyjnych klientów. Posiada doświadczenie w realizacji szkoleń i ewaluacji projektów.
Certyfikowany trener, absolwent studiów ekonomicznych. W przeszłości związany z administracją państwową. Pracował także dla sektora bankowego.

Marek Ignar

Starszy konsultant, trener

Prowadzi projekty naszych klientów w zakresie komunikacji społecznej. Opracowuje i realizuje strategie komunikacji, specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych.Przez wiele lat koordynował przygotowanie i realizację projektów liniowych (m.in. przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i przedsięwzięć przeciwpowodziowych), a także projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Jako doświadczony trener realizuje projekty szkoleniowe oraz konsultacje społeczne. W przeszłości prowadził projekty badawcze związane z ewaluacją i przygotowaniem lokalnych strategii rozwoju. Przez kilka lat był stałym współpracownikiem działu sportowego jednego z ogólnopolskich dzienników.
Absolwent Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów Menadżersko-Finansowych w Szkole Głównej Handlowej. Certyfikowany trener.

Tomasz Wojciechowski

Starszy konsultant, redaktor

Zajmuje się planowaniem i realizacją programów komunikacji społecznej oraz media relations. Obsługuje firmy z obszaru infrastruktury i finansów. W obiektywny sposób pokazuje wszystkie aspekty inwestycji realizowanych przez klientów Agencji, a także występuje w ich imieniu na różnych forach.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w mediach ogólnopolskich wspiera klientów w budowaniu ich relacji z dziennikarzami. Prowadzi biura prasowe, układa i realizuje plany medialne. Doradza klientom, jak budować wizerunek organizacji. Tworzy strategie contentowe i dba, aby pożądane przez klientów treści znajdowały swoje miejsce w prasie, telewizji i radio. Szkoli i przygotowuje do bezpośrednich występów w mediach. Wciela się w rolę ghostwritera. Pracował m.in. jako dziennikarz Newsweeka. Był również redaktorem naczelnym dwóch portali specjalistycznych. Realizował projekty poświęcone m.in. rozwojowi spalarni odpadów. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Kasia Piekarniak

Konsultantka, trenerka

Odpowiada za współtworzenie i wdrażanie programów komunikacji społecznej dla sektora elektroenergetycznego. Obsługiwała i obsługuje realizację znaczących inwestycji na Mazowszu i w Polsce środkowej.
Prowadzi proces komunikacji społecznej dla inwestycji infrastrukturalnych. Zajmuje się monitoringiem procedur planistycznych. Uczestniczy w spotkaniach ze społecznościami oraz władzami lokalnymi, jest też odpowiedzialna za opracowanie materiałów informacyjnych na temat realizowanych przez klientów zadań. Tworzy i realizuje działania komunikacyjne skierowane do różnego rodzaju interesariuszy od władz lokalnych po organizacje społeczne i mieszkańców.
Pracowała przy kampaniach społecznych i edukacyjnych promujących m.in. zdrowie, czy znajomość prawa. Absolwentka stosunków międzynarodowych i europeistyki.

Kaja Zielińska

Konsultantka, specjalistka CSR

Realizuje strategie komunikacyjne, prowadzi biuro prasowe, przygotowuje konferencje i wydarzenia specjalne dla jednego z największych samorządów zawodowych w Polsce.
Posiada bogate doświadczenie w obszarze prowadzenia komunikacji wewnętrznej w organizacji. Zajmuje się obsługą biur prasowych. Dzięki kompetencjom redakcyjnym buduje trwałe i przyjazne relacje z mediami. Obsługuje projekty specjalne o zasięgu ogólnopolskim jak konferencje czy kampanie edukacyjne. Angażuje się w działania agencji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadziła działania w ramach kampanii społecznych promujących profilaktykę zdrowia.
Jest absolwentką europeistyki, ukończyła także podyplomowe studia dla menedżerów CSR.

Kontaktul. Dobra 5/5
00-384 Warszawa
+48 602 760 800